Velkommen Til Midtmors Vandforsyning

Info
Midtmorsvandforsyning a.m.b.a. er en sammenlægning af:
Vils vandværk
Frøslevvang vandværk
Dalgårds vandværk
Frøslevvandværk
Sammenlægningen blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 19 juni 2014, med virkning fra den 1. januar 2015.